Hvad er Orienteringsløb?

Ved hjælp af kort og kompas skal man finde vej til en række poster i en bestemt rækkefølge.
Posterne er indtegnet på et kort. De kort der bruges er specielt fremstillet til formålet.
Ud fra kortets oplysninger tages der beslutning om hvilken vej mellem posterne, der skønnes
at være hurtigst. For de fleste er det kombinationen af at bevæge sig i naturen og at skulle
koncentrere sig om en bestemt opgave, der fascinerer.

Læs mere på DOF’s side >

Orienteringsløb er en aldersvenlig idræt.

Du kan selv bestemme din vej og dit tempo, uden tilråb fra tilskuere eller andre
konkurrenters pres.

Orienteringsløb er en begyndervenlig idræt.

Da kortene er af meget høj standard har man altid mulighed for at bestemme sin helt nøjagtige
posistion i skoven. Til alle løb er der lavet begynderbaner eller lette baner og de rutinerede
løbere vil gerne hjælpe dig på vej.

Orienteringsløb er en familievenlig idræt.

Karakteristisk er det ofte hele familier, der løber orienteringsløb. Det giver fællesskab og noget
at snakke om efter løbene.

Orienteringsløb tager hensyn til naturen

Banelægning foregår altid med stor hensyntagen til vildtet Der er i alle skove etableret
“vildtlommer” hvor der ikke lægges poster og hvor løberne ikke passerer igennem.
På den måde sørges der for at skåne vildtet mest mulig
t.

HSOK Klubtræning

Grundstammen i Klubtræningen er O-tekniktræningen, hver tirsdag kl. 17 fra Klubgården,
og træningsløb i en af vores nærskove typisk søndage mellem 10-10.30.

Tid og sted for klubtræningen kan du se i aktivitetskalenderen.
Al Klubtræning er gratis for HSOKs medlemmer.

Derudover er der mulighed for at deltage i træningsløb hver lørdag eller søndag hele året rundt
i Nordsjælland.

Dertil kommer nattræningsløb om efteråret, specielle løb ved juletid, fastelavn og påske.

Konkurrencer

En del i klubben deltager i orienteringsstævner, som kaldes for “åbne løb”. I disse løb er
deltagerne inddelt i godt 40 klasser efter alder, køn og niveau. Det er derfor altid muligt at
komme til at løbe i en klasse, der passer for fysisk formåen og teknisk stade. Yngste løbere er
7 år undertiden yngre de ældste er over 80 år. Sædvanligvis deltager der i disse løb 300-1000
løbere. Der tages tid og laves resultatlister, men man kan jo lægge i resultatet hvad man vil.


Udstyr til orienteringsløb

Billigste kompas koster ca. 100 kr. Ungdomsløbere kan låne af klubben. Særlig beklædning
er ikke påkrævet, men bliver man grebet af orienteringsløb vil man nok investere i en
nylondragt og sko der tåler vand.

Transport til orienteringsløb

Træningsløb ligger i cykelafstand fra Helsingør. Klubbens ungdomsløbere kører gratis til løb og
der arrangeres kørsel. Chaufføren kan få modregnet udgifterne af klubben. Voksne løbere
må selv betale for transport