Tilmelding

6 + 9 =

Kontingentsatser pr. 1 januar 2018:

Til og med det år man fylder 25 år …………..262 kr. pr. halvår
Medlemmer mellem 26 og 64 år ………………367 kr. pr. halvår
Medlemmer på 65 år og derover……………… 262 kr. pr. halvår
Familiekontingent ……………………………….630 kr. pr. halvår
Passive medlemmer……………………………..210 kr. pr. år

Opkrævning sker pr. 1. februar og 1. august

Vores medlemsadministrator tildeler dig den rigtige status. 

Marie Krogsgaard.

Tlf: 49218037

E-mail: m.krogs@stofanet.dk